Vanaf 2017 organiseert Meetria de Meetriacup voor haar leden. Het doel is enerzijds een spannende competitie en anderzijds het bevorderen dat er aan meer wedstrijden gezamenlijk wordt deelgenomen. Om het voor iedereen haalbaar te maken, is de nadruk gelegd op wedstrijden in de omgeving en aan het uitgangspunt 'deelnemen is net zo belangrijk als winnen'.

De puntentelling voor de Meetriacup gaat als volgt:

Vragen over dit reglement kun je doorgeven aan Nico.